Showing 6 Result(s)

Ali je osebna asistenca plačljiva?

Osebna asistenca je financirana s strani državnega proračuna. Uporabnik pa ima zakonsko obveznost sofinanciranja osebne asistence v višini polovice zneska denarnega prejemka, ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in pomoči. V kolikor uporabnik ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo je asistenca zanj brezplačna. Did this answer your question?Yes   NoAdditional CommentsSend Feedback

Kaj če z osebnim asistentom ne bom zadovoljen?

Delo osebnega asistenta se prične s poskusno dobo 3 mesecev, v tem času lahko tako asistent kot uporabnik prekineta sodelovanje v kolikor ugotovita, da si ne ustrezata. Če se sčasoma izkaže, da uporabnik in osebni asistent iz kakršnihkoli razlogov ne želita več sodelovati, skupaj poiščemo drugo osebo. Did this answer your question?Yes   NoAdditional CommentsSend

Kako najdem osebnega asistenta?

Na Zavodu Fractals, najprej opravimo razgovor z uporabnikom, na podlagi katerega ugotovimo želje in potrebe. Nato objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta, s kandidati izvedemo prve razgovore in izbrane napotimo na  razgovor k uporabniku. Ko uporabnik izbere osebo za katero meni, da mu ustreza jo mi zaposlimo. Did this answer your question?Yes   NoAdditional

Kaj je potrebno storiti pred začetkom izvajanja osebne asistence?

Izbranemu izvajalcu osebne asistence mora uporabnik osebne asistence predloži: Odločba o pravici do osebne asistence in Vrednotnica za osebno asistenco. Izbrani izvajalec osebne asistence pred pripravo izvedbenega načrta preveri, ali je dom uporabnika, ki je delovno okolje osebnega asistenta, higiensko primeren za opravljanje dela. Prav tako preveri, dostopnost in ali ima uporabnik na voljo vse

Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Najprej izpolnite vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence in jo pošljite na pristojni Center za socialno delo. Vlogo dobite na spodnji povezavi: Vloga za osebno asistenco Na podlagi vaše vloge center imenuje dvočlansko komisijo, ki pri vas na domu izdela strokovno mnenje, mnenje pa je podlaga za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence.