Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Najprej izpolnite vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence in jo pošljite na pristojni Center za socialno delo. Vlogo dobite na spodnji povezavi: Vloga za osebno asistenco Na podlagi vaše vloge center imenuje dvočlansko komisijo, ki pri vas na domu izdela strokovno mnenje, mnenje pa je podlaga za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence. Koordinator invalidskega varstva na centru za socialno delo vam izda odločbo o pravici do osebne asistence, na kateri je zapisano število ur in sklopi pomoči do katerih ste upravičeni. Ko prejmete odločbo, izberete zavod ali društvo (t.i. izvajalec osebne asistence), preko katerega se dogovorite za izvajanje osebne asistence.

Did this answer your question?