NOVICE

Nepovratna sredstva za energetsko sanacijo stavb namenjena materialno ogroženim gospodinjstvom

Eko sklad je 1.12.2023 objavil javni poziv za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za zmanjševanje energetske revščine. Cilj finančne spodbude je blaženje podnebnih sprememb, učinkovita raba energije ter zmanjševanje stroškov za porabo energentov. Na voljo je skupno pet milijonov evrov, sredstva pa so namenjena materialno ogroženim gospodinjstvom, ki prebivajo v energetsko neučinkovitih stavbah ali v neustreznih …

Predpraznično druženje 2023

Tudi letos smo zaključili leto v ustvarjalnem duhu in prijetni družbi. Sodelavce in naše uporabnike je 24. novembra gostil Glampinga Bloke.  Ob toplem kurišču in slastnih palačnikah smo, pod mentorstvom Janje Mlakar, ustvarjali adventne venčke. Dogodek je bil predvsem namenjen druženju in ustavrjanju. Zaključili smo ga z lepimi željami za prihodnje leto in  unikatnimi  izdelki. …

Tečaj prve pomoči

Obnovitveni tečaj prve pomoči smo izvedli v septembru in oktobru 2023. Teoretični deli smo si ogledali pred pričetkom praktičnega usposabljanja in je še vedno dosegliv na povezavi: PRVA POMOČ. Tečaj je bil namenjen predvsem osebnim asistentom in uporabnikom. Izvajal se je na sedežu Fractals in v 5 skupinah. Tečaj sta vodila Anja Oman Puntar, dr.med., …

See More Posts

POGOSTA VPRAŠANJA O OSEBNI ASISTENCI

Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Najprej izpolnite vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence in jo pošljite na pristojni Center za socialno delo. Vlogo dobite na spodnji povezavi: Vloga za osebno asistenco

Na podlagi vaše vloge center imenuje dvočlansko komisijo, ki pri vas na domu izdela strokovno mnenje, mnenje pa je podlaga za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence. Koordinator invalidskega varstva na centru za socialno delo vam izda odločbo o pravici do osebne asistence, na kateri je zapisano število ur in sklopi pomoči do katerih ste upravičeni. Ko prejmete odločbo, izberete zavod ali društvo (t.i. izvajalec osebne asistence), preko katerega se dogovorite za izvajanje osebne asistence.

Dobil sem odločbo za 50 ur osebne asistence na teden. Kaj to pomeni?

50 ur osebne asistence pomeni, da vam pripada pomoč osebnega asistenta v obsegu 50 ur od ponedeljka do nedelje. Za vas lahko zaposlimo eno osebo za polni delovni čas (40 ur na teden) in dodatno osebo za 10 ur/teden. Glede na vaš izvedbeni načrt, bo vaš koordinator osebne asistence  pripravil urnik dela osebnih asistentov.

Kaj je potrebno storiti pred začetkom izvajanja osebne asistence?

Izbranemu izvajalcu osebne asistence mora uporabnik osebne asistence predloži: Odločba o pravici do osebne asistence in Vrednotnica za osebno asistenco.

Izbrani izvajalec osebne asistence pred pripravo izvedbenega načrta preveri, ali je dom uporabnika, ki je delovno okolje osebnega asistenta, higiensko primeren za opravljanje dela. Prav tako preveri, dostopnost in ali ima uporabnik na voljo vse tehnične pripomočke, potrebne za varno opravljanje dela osebnih asistentov. Če izvajalec osebne asistence ugotovi, da delovno okolje ni higiensko primerno za opravljanje dela, ni dostopno ali uporabnik nima na voljo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov, pozove uporabnika, da delovno okolje uredi. Če uporabnik ureditve ne izvede in tega po oceni izvajalca osebne asistence tudi ne zmore, lahko izbrani izvajalec osebne asistence s soglasjem in na stroške uporabnika sam uredi delovno okolje.

Nato izvajalec skupaj z uporabnikom ali njegov zakoniti zastopnikom pripravi dogovor o izvajanju osebne asistence. Dokument opredeljuje pravice in dolžnosti obeh strank. Izvedbeni načrt opredeljuje način kako bo potekala osebna asistenca pri uporabniku. Izvajalec podpisan izvedbeni načrt posreduje pristojnemu centru za socialno delo.

Pred začetkom izvajanja osebne asistence uporabnik opravi tudi Uvodno izobraževanje o osebni asistenci, ki je predpisano po Zakonu o osebni asistenci. Osnovna vsebina izobraževanja zajema pomen osebne asistence, zakonske podlage, komunikacijo med deležniki ter kodeks etike. Brezplačno usposabljanje zagotovi izvajalec.

Kako najdem osebnega asistenta?

Na Zavodu Fractals, najprej opravimo razgovor z uporabnikom, na podlagi katerega ugotovimo želje in potrebe. Nato objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta, s kandidati izvedemo prve razgovore in izbrane napotimo na  razgovor k uporabniku. Ko uporabnik izbere osebo za katero meni, da mu ustreza jo mi zaposlimo.

Kaj če z osebnim asistentom ne bom zadovoljen?

Delo osebnega asistenta se prične s poskusno dobo 3 mesecev, v tem času lahko tako asistent kot uporabnik prekineta sodelovanje v kolikor ugotovita, da si ne ustrezata. Če se sčasoma izkaže, da uporabnik in osebni asistent iz kakršnihkoli razlogov ne želita več sodelovati, skupaj poiščemo drugo osebo.

Ali je osebna asistenca plačljiva?

Osebna asistenca je financirana s strani državnega proračuna. Uporabnik pa ima zakonsko obveznost sofinanciranja osebne asistence v višini polovice zneska denarnega prejemka, ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in pomoči. V kolikor uporabnik ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo je asistenca zanj brezplačna.