NOVICE

Urejanje urbanega vrta

V petek 26.5.2023,  smo s skupnimi močmi, v okviru projekta Izvirno in podjetno za boljši jutri, nadaljevali z urejanjem urbanega vrta. Urbani vrt je nastal z namenom vključevanja ranljivih skupin v aktivnosti, ki spodbujajo samooskrbo. Spodbuditi smo želeli tudi novo obliko drušenja in aktivnega preživljanja prostega časa. Vrtnine, zelišča in dišavnice  so namenjene vsem uporabnikom, …

Predlogi za spremembe Zakona o osebni asistenci 2023

V okviru javne razprave, katera se je odvijala 17.05.2023 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, na katerega so bili vabljeni uporabniki osebne asistence ter člani pogajalske skupine za pripravo sprememb na področju osebne asistence, so se obravnavale predvidene spremembe, ki bodo zajete z novelo Zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju: »ZOA«). …

Različnost v jogi

V mesecu aprilu smo izvedli delavnico prilagojene joge za naše uporabnike in njihove asistente. »Različnost v jogi« je program, ki je nastal na podlagi osebne izkušnje in ugotovitve, da joga ni dostopna vsem, ki bi to želeli. »Različnost v jogi« je program, ki skozi filozofijo joge, dihalne tehnike in jogijske položaje ter gibanje odpira prostor …

See More Posts

POGOSTA VPRAŠANJA O OSEBNI ASISTENCI

Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Najprej izpolnite vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence in jo pošljite na pristojni Center za socialno delo. Vlogo dobite na spodnji povezavi: Vloga za osebno asistenco

Na podlagi vaše vloge center imenuje dvočlansko komisijo, ki pri vas na domu izdela strokovno mnenje, mnenje pa je podlaga za izdajo odločbe o pravici do osebne asistence. Koordinator invalidskega varstva na centru za socialno delo vam izda odločbo o pravici do osebne asistence, na kateri je zapisano število ur in sklopi pomoči do katerih ste upravičeni. Ko prejmete odločbo, izberete zavod ali društvo (t.i. izvajalec osebne asistence), preko katerega se dogovorite za izvajanje osebne asistence.

Dobil sem odločbo za 50 ur osebne asistence na teden. Kaj to pomeni?

50 ur osebne asistence pomeni, da vam pripada pomoč osebnega asistenta v obsegu 50 ur od ponedeljka do nedelje. Za vas lahko zaposlimo eno osebo za polni delovni čas (40 ur na teden) in dodatno osebo za 10 ur/teden. Glede na vaš izvedbeni načrt, bo vaš koordinator osebne asistence  pripravil urnik dela osebnih asistentov.

Kaj je potrebno storiti pred začetkom izvajanja osebne asistence?

Izbranemu izvajalcu osebne asistence mora uporabnik osebne asistence predloži: Odločba o pravici do osebne asistence in Vrednotnica za osebno asistenco.

Izbrani izvajalec osebne asistence pred pripravo izvedbenega načrta preveri, ali je dom uporabnika, ki je delovno okolje osebnega asistenta, higiensko primeren za opravljanje dela. Prav tako preveri, dostopnost in ali ima uporabnik na voljo vse tehnične pripomočke, potrebne za varno opravljanje dela osebnih asistentov. Če izvajalec osebne asistence ugotovi, da delovno okolje ni higiensko primerno za opravljanje dela, ni dostopno ali uporabnik nima na voljo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov, pozove uporabnika, da delovno okolje uredi. Če uporabnik ureditve ne izvede in tega po oceni izvajalca osebne asistence tudi ne zmore, lahko izbrani izvajalec osebne asistence s soglasjem in na stroške uporabnika sam uredi delovno okolje.

Nato izvajalec skupaj z uporabnikom ali njegov zakoniti zastopnikom pripravi dogovor o izvajanju osebne asistence. Dokument opredeljuje pravice in dolžnosti obeh strank. Izvedbeni načrt opredeljuje način kako bo potekala osebna asistenca pri uporabniku. Izvajalec podpisan izvedbeni načrt posreduje pristojnemu centru za socialno delo.

Pred začetkom izvajanja osebne asistence uporabnik opravi tudi Uvodno izobraževanje o osebni asistenci, ki je predpisano po Zakonu o osebni asistenci. Osnovna vsebina izobraževanja zajema pomen osebne asistence, zakonske podlage, komunikacijo med deležniki ter kodeks etike. Brezplačno usposabljanje zagotovi izvajalec.

Kako najdem osebnega asistenta?

Na Zavodu Fractals, najprej opravimo razgovor z uporabnikom, na podlagi katerega ugotovimo želje in potrebe. Nato objavimo razpis za delovno mesto osebnega asistenta, s kandidati izvedemo prve razgovore in izbrane napotimo na  razgovor k uporabniku. Ko uporabnik izbere osebo za katero meni, da mu ustreza jo mi zaposlimo.

Kaj če z osebnim asistentom ne bom zadovoljen?

Delo osebnega asistenta se prične s poskusno dobo 3 mesecev, v tem času lahko tako asistent kot uporabnik prekineta sodelovanje v kolikor ugotovita, da si ne ustrezata. Če se sčasoma izkaže, da uporabnik in osebni asistent iz kakršnihkoli razlogov ne želita več sodelovati, skupaj poiščemo drugo osebo.

Ali je osebna asistenca plačljiva?

Osebna asistenca je financirana s strani državnega proračuna. Uporabnik pa ima zakonsko obveznost sofinanciranja osebne asistence v višini polovice zneska denarnega prejemka, ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in pomoči. V kolikor uporabnik ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo je asistenca zanj brezplačna.