Med storitve osebne asistence spadajo:
a) storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika:
 • pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature;
 • pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju;
 • kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene;
 • pomoč pri hranjenju in pitju;
 • pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj;
 • pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe;
 • obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna;
 • izvajanje storitev asistence na domu, ki so povezane z opravljanjem osnovne pomoči uporabniku (čiščenje dihalnih poti, dajanje injekcij, kateterizacija) in ne gre za akutna bolezenska stanja;
 • priprava in dajanje zdravil;
 • druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči, določene s predpisom iz drugega odstavka tega člena,
b) storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:
 • pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju;
 • pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.);
 • pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih;
 • pomoč pri urejanju osebne dokumentacije;
 • pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov;
 • pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe;
 • druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, določene s predpisom iz drugega odstavka tega člena,
c) spremstvo:
 • vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru;
 • vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz);
 • pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti;
 • pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih;
 • druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč;
 • druga pomoč, določena v predpisu iz drugega odstavka tega člena,
d) pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:
 • namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev;
 • pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa;
 • pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma izobraževanje, ki ga opravlja uporabnik, določena v drugem odstavku tega člena,
e) pomoč pri komunikaciji:
 • pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika);
 • pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika;
 • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;
 • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.