Ekipa  Fractals, Zavoda za družbene inovacije, izvaja osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost.

Kot izvajalci osebne asistence
 • se zavedamo, da je postopek pridobitve odločbe lahko dolgotrajen, zato si prizadevamo za hitro napotitev kandidatov za osebne asistente k uporabniku,
 • se zavedamo, da osebni asistenti, poleg rednega dela lahko opravljajo tudi nadure, le te plačamo (v kolikor to dopušča fond ur na odločbi uporabnika),
 • zaupamo našim uporabnikom in zaposlenim ter spoštujemo njihovo zasebnost,
 • se zavedamo, da velikokrat organizacija dela osebnih asistentov predstavlja izziv za uporabnika, zato nudimo pomoč pri organizaciji in koordinaciji dela, prilagajanju urnikov in nadomeščanja,
 • v proces ocenjevanja delovne uspešnosti vključimo uporabnike in njihove zakonite zastopnike,
 • od svojih asistentov ne zahtevamo nepotrebnih vsebinskih poročil, ker menimo, da je njegov čas boljše porabljen za potrebe uporabnika
Naše dejavnosti vključujejo tudi strokovno pomoč in svetovanje:
  • pri oddajanju vloge za pridobitev pravice do osebne asistence,
  • pri iskanju osebnih asistentov in zaposlovanje le teh,
  • pri vodenju in koordiniranju osebnih asistentov,
  • pri reševanju sporov in konfliktov med uporabniki in asistenti,
  • informiranju o pravicah in dolžnostih uporabnika in osebnih asistentov,
  • svetovanje pri ureditvi prostora prilagojenega za uporabnike.