IZVIRNO IN PODJETNO ZA BOLJŠI JUTRI:

 

Operacija se osredotoča na krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter spodbujanje socialnega podjetništva na Notranjskem. S tem namenom smo pripravili operacijo, ki bo omogočila mladim mentorstvo izkušenih podjetnikov pri razvoju poslovne ideje, raziskave trga, vzpostavitev okolja za izvajanje storitev, promociji in predstavitvi poslovnih idej ter vzpostavitev trajnostnega sodelovanja. Končni cilj je ustvarjanje pogojev za razvoj novih delovnih mest, predvsem težje zaposljivim in invalidnim osebam. Vzpostavitev trajnostnih mrež sodelovanja in podpore ter prenosa dobrih praks. (preberi več)

E-USPOSABLJANJE ZA BOLJŠI JUTRI:

Operacija se osredotoča na dve glavni ranljivi skupini in sicer invalidne osebe in brezposelne osebe, za katere smo opazili pomanjkanje vključenosti v družbo, enakopravno obravnavo in premajhno ozaveščenost o njihovih možnostih za izboljšanje kvalitete njihovega življenja. Zatorej želimo z operacijo E-usposabljanje za boljši jutri, predvsem povečati gospodarsko vključenost brezposelnih in težko zaposljivih osebe kot tudi povečati socialno vključenost in enakopravnost invalidnih osebe. To bomo naredili predvsem z različnimi izobraževalnimi vsebinami in dogodki. (preberi več)

MOBILNO DO ZNANJA, KULTURE IN DRUŽBE:

 S povečanjem mobilnosti ranljivih skupin, bomo omogočili aktivno udeležbo na različnih dogodkov, izobraževanj, aktivnosti, tudi izven urbanih območji. Z izbranimi tematikami delavnic, izobraževalnih dogodkov in družabnih dogodkov ter dogodkov namenjenim ozaveščanju o varstvu okolja in ohranjanju kulturne in naravne dediščine bomo: dvignili zavest o ohranjanju kulturne in naravne dediščine, o pomembnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe, povečali socialno vključenost trenutno zapostavljenih skupin in spodbudili ciljne skupine k aktivnemu preživljanju časa.(preberi več)

SKUPAJ ZMOREMO VEČ:

Projekt je namenjena ranljivim skupinam, predvsem invalidom oz. gibalno oviranim prebivalcem različnih starosti, da se vključijo v družbeno življenje preko prilagojenih športnih aktivnosti, ki jih bo moč izvajati z nabavo prilagojenih pripomočkov in usposabljanjem mentorjev oz. vodnikov. Osredotoča se tudi na razvoj ponudbe dostopnega turizma.(preberi več)

HIŠA ZDRAVEGA ODDIHA:

Cilj projekta je razvoj integriranega turističnega produkta in ureditev trajnostno zgrajenega lesenega turističnega objekta v neokrnjenem podeželju (Hiša zdravega oddiha), kjer bodo partnerji skupaj ponujali luksuzno namestitev gostov v kombinaciji z novo razvitimi storitvami obnovitvene rehabilitacije in welness programi prilagojenimi ranljivim skupinam, gostom in lokalnim prebivalcem področja LAS Notranjska pa tudi  aktivno, zdravo in naravno preživljanje prostega časa ter celostno psihično in fizično regeneracijo, jih seznanjali z uporabnostjo predelanega lesa, osnovami čebelarstva ter zelenim pristopom gospodarjenja in pri tem uporabili domače razvojne potenciale.(preberi več)

RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA:

Projekt je namenjena ranljivim skupinam, predvsem invalidom oz. gibalno oviranim prebivalcem različnih starosti, da se vključijo v družbeno življenje preko prilagojenih športnih aktivnosti, ki jih bo moč izvajati z nabavo prilagojenih pripomočkov in usposabljanjem mentorjev oz. vodnikov. Osredotoča se tudi na razvoj ponudbe dostopnega turizma.(preberi več)

ERASMUS +:

Znotraj projekta Erasmus smo se predstavniki nevladnih organizacij iz Slovenije (Ars Viva, Fractals, Ljudska univerza Ormož in RIC Novo mesto) ter nevladne organizacije iz Romunije in Grčije, udeležili izobraževanja v Ramalesu de la Victoria, v španski Kantabriji, ki je trajalo od 28.septembra 2021 do 8.oktobra 2021. Namen izobraževanja je bila medkulturna izmenjava znanj in izkušenj ter multipliciranje dobrih praks na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. (preberi več)