E-USPOSABLJANJE ZA BOLJŠI JUTRI

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

PROGRAM: ESRR

PODROČJE: SOCIALNA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN / IZOBRAŽEVANJE

OPIS PROJEKTA:

Operacija se osredotoča na dve glavni ranljivi skupini in sicer invalidne osebe in brezposelne osebe, za katere smo opazili pomanjkanje vključenosti v družbo, enakopravno obravnavo in premajhno ozaveščenost o njihovih možnostih za izboljšanje kvalitete njihovega življenja. Zatorej želimo z operacijo E-usposabljanje za boljši jutri, predvsem povečati gospodarsko vključenost brezposelnih in težko zaposljivih osebe kot tudi povečati socialno vključenost in enakopravnost invalidnih osebe.

Z operacijo E-usposabljanje za boljši jutri želimo doseči naslednje cilje Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska:

  1. Ustvarjanje novih delovnih mest:
  2. V času operacije bomo zaposlili 1 osebo ter z usposabljanjem brezposelnih oseb zvišali njihove kompetenc in zaposljivosti na področju osebne asistence invalidnim osebam.
  3. S promocijo poklica osebnega asistenta pa bomo poskrbeli za večji interes brezposelnih za poklic osebnega asistenta.
  1. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin:
  • Za vključevanje brezposelnih v aktivno iskanje zaposlitev bomo izvedli ozaveščanjem le teh o njihovih možnostih za zaposlitev kot osebni asistenti.
  • Za vključenost invalidnih oseb bomo poskrbeli z povečanjem dostopnosti do znanja in usposabljanj za invalidne osebe z e-izobraževanji, ozaveščanjem o njihovih možnostih glede samostojnega življenja, pomočjo pri iskanju ustreznega kadra za osebne asistente.

PARTNERJI:

Fractals, Zavod za družbene inovacije

ORON, Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje

Trajanje operacije: 1.9.2020 – 1.10.2022

Skupna vrednost operacije: 63.624,48 EUR;

Znesek sofinanciranja ESRR: 49.720,31 EUR

Povezave:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

OSNOVNO USPOSABLJANJE

DODATNO USPOSABLJANJE

MEDIJSKE OBJAVE:

VIZITA.SI