HIŠA ZDRAVEGA ODDIHA

                             

 

PROGRAM: EKSRP

PODROČJE: USTVARJANJE DELOVNIH MEST

OPIS PROJEKTA:

Namen operacije je je ustvariti pogoje za nastanek novega delovnega mesta in sicer preko ureditve turističnega objekta ter oblikovanja novih produktov in storitev.

Predmet operacije je razvoj integriranega turističnega produkta in ureditev trajnostno zgrajenega lesenega turističnega objekta v neokrnjenem podeželju (Hiša zdravega oddiha), kjer bodo partnerji skupaj ponujali luksuzno namestitev gostov v kombinaciji z novo razvitimi storitvami obnovitvene rehabilitacije in welness programi prilagojenimi ranljivim skupinam, gostom in lokalnim prebivalcem področja LAS Notranjska pa tudi  aktivno, zdravo in naravno preživljanje prostega časa ter celostno psihično in fizično regeneracijo, jih seznanjali z uporabnostjo predelanega lesa, osnovami čebelarstva ter zelenim pristopom gospodarjenja in pri tem uporabili domače razvojne potenciale.

Razlog oziroma potreba po izvedbi operacije izhaja iz sledečih dejstev:

  • Prijavitelj je že dlje časa brezposeln, saj je moral zaradi neplačil strank zapreti uspešno podjetje. Ker tudi nasad goji jagod z ekološkim certifikatom ne zadošča za doseganje primernega življenjskega standarda in zaposlitve za polni delovni čas, je pristopil še k ureditvi turističnih nastanitev v majhnem zaselku sredi notranjskih gozdov, kjer bo  gostom  ponujena luksuzna namestitev z bogato in lokalno obarvano dodatno vsebino.
  • Vsi štirje partnerji so razvojno naravnani in prepoznavajo v inovativni skupni ponudbi  nujo in ne zgolj možnost za ustvarjanje večje dodane vrednosti.
  • Vsi se zavedajo, da si bodo, z medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj, razdelitvijo dela in odgovornosti, olajšali delovanje, hkrati pa bodo bolj učinkoviti in na trgu bolj prepoznavni,  s skupnimi prodajnimi in promocijskimi aktivnostmi pa bodo zmanjšali stroške.
  • Z vzpostavitvijo partnerstva v sklopu operacije in s prenosom znanja in izkušenj med partnerji bodo lažje nadaljevali s trženjem novih produktov po zaključku operacije in s tem zagotovili trajnost novo razvitih produktov ter doseganje višje dodane vrednosti.
  • V notranjski regiji je očitno pomanjkanje welness ponudbe, ki bi bila dostopna  ranljivim skupinam.
  •  

Problem, ki ga rešuje operacija:

Operacija med drugim rešuje problem pomanjkanja (kvalitetnih) delovnih mest, saj bo VP že v času operacije registriral SP in plačeval prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni čas, kar je poglavitna težava v Strategiji lokalnega razvoja za LAS Notranjska.

Poleg tega operacija pomaga tudi pri problemih pomanjkanja sodelovanja in povezovanja med prebivalci Las, pri slabše razviti podjetniški iniciativi, pri slabi ozaveščenosti prebivalcev območja o pomenu varstva okolja in ohranjanja narave ter pri premalo intenzivni vključenosti ranljivih skupin v aktivnosti VŽU, kar so tudi ugotovljene slabosti v Strategiji lokalnega razvoja za LAS Notranjska.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

-Koordinacija in vodenje operacije,

-Promocija operacije,

– Naložba v turistični objekt Hiša zdravega oddiha,

-Izvedba delavnic treh različnih vsebin,

-Razvoj novih produktov.

 

 

PARTNERJI:

  • ALEŠ KOŠUTA – vodilni partner
  • VASILIJ ŠKRLJ
  • MANIBRIS INŽENIRING d.o.o.
  • FRACTALS, ZAVOD ZA DRUŽBENE INOVACIJE

Trajanje operacije: 1.7.2020 – 30.06.2021

Skupna vrednost operacije: 76.312,00 EUR;

Znesek sofinanciranja EKSRP: 69.987,00 EUR

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://www.hisa-zdravega-oddiha.com/rooms-suites