Kaj je potrebno storiti pred začetkom izvajanja osebne asistence?

Izbranemu izvajalcu osebne asistence mora uporabnik osebne asistence predloži: Odločba o pravici do osebne asistence in Vrednotnica za osebno asistenco.

Izbrani izvajalec osebne asistence pred pripravo izvedbenega načrta preveri, ali je dom uporabnika, ki je delovno okolje osebnega asistenta, higiensko primeren za opravljanje dela. Prav tako preveri, dostopnost in ali ima uporabnik na voljo vse tehnične pripomočke, potrebne za varno opravljanje dela osebnih asistentov. Če izvajalec osebne asistence ugotovi, da delovno okolje ni higiensko primerno za opravljanje dela, ni dostopno ali uporabnik nima na voljo vseh potrebnih tehničnih pripomočkov, pozove uporabnika, da delovno okolje uredi. Če uporabnik ureditve ne izvede in tega po oceni izvajalca osebne asistence tudi ne zmore, lahko izbrani izvajalec osebne asistence s soglasjem in na stroške uporabnika sam uredi delovno okolje.

Nato izvajalec skupaj z uporabnikom ali njegov zakoniti zastopnikom pripravi dogovor o izvajanju osebne asistence. Dokument opredeljuje pravice in dolžnosti obeh strank. Izvedbeni načrt opredeljuje način kako bo potekala osebna asistenca pri uporabniku. Izvajalec podpisan izvedbeni načrt posreduje pristojnemu centru za socialno delo.

Pred začetkom izvajanja osebne asistence uporabnik opravi tudi Uvodno izobraževanje o osebni asistenci, ki je predpisano po Zakonu o osebni asistenci. Osnovna vsebina izobraževanja zajema pomen osebne asistence, zakonske podlage, komunikacijo med deležniki ter kodeks etike. Brezplačno usposabljanje zagotovi izvajalec.

Did this answer your question?