Podjetniško usposabljanje

Na podjetniškem usposabljanju, ki ga je izvedel Smart zone d.o.o. (partner v projektu Izvirno in podjetno za boljši jutri ) smo pregledali kako pripraviti poslovni načrt in kaj naj bi le ta vseboval. Poslovni načrt vsebuje:

1.OPIS PODJETJA, PROIZVODA-STORITVE, NOVEGA PROJEKTA

 • 1.1. Osnovni  podatki  o  podjetju
 • 1.2. Predstavitev  vodstvene  ekipe
 • 1.3. Predstavitev  podjetja
 • 1.4. Prikaz  bodočega  poslovanja  in  razvoja  podjetja
 • 1.5. Tržna  analiza
 • 1.6. Trženjska  strategija  v  povezavi  z  novim  projektom
 • 1.7. Opis  projekta  (investicije)
 • 1.8. Kapital
 1. OBRAZLOŽITEV PRODAJE
 2. NAČRTOVANE NOVE ZAPOSLITVE
 3. ZALOGE
 4. POSLOVNE TERJATVE (KUPCI)
 5. POSLOVNE OBVEZNOSTI (DOBAVITELJI)
 6. OBRAZLOŽITVE K FINANČNI  PRILOGI  POSLOVNEGA  NAČRTA
 7. SODELUJOČI PRI IZDELAVI  POSLOVNEGA  NAČRTA
 8. PRILOGE POSLOVNEGA NAČRTA