Podjetniško usposabljanje

V septembru smo pričeli izvajati podjetniška usposabljanja, ki so del aktvnosti na projektu Izvirno in podjetno za boljši jutri. Prvič smo se srečali v Novi vasi na usposabljanju, ki smo ga izvedli v sodelovanju s projektnim partnerjem Smart zone d.o.o. . Program podjetniških usposabljanj bo omogočila mladim mentorstvo izkušenih podjetnikov pri razvoju poslovne ideje, raziskave trga, vzpostavitev okolja za izvajanje storitev,promociji in predstavitvi poslovnih idej ter vzpostavitev trajnostnega sodelovanja. Končni cilj je ustvarjanje pogojev za razvoj novih delovnih mest, predvsem težje zaposljivim in invalidnim
osebam. Vzpostavitev trajnostnih mrež sodelovanja in podpore ter prenosa dobrih praks.