Showing 4 Result(s)

Postopek pridobitve osebne asistence

Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljevanju: zakon) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18, v nadaljevanju: pravilnik). Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki: zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno …

Storitve osebne asistence

 Med storitve osebne asistence spadajo: a) storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika: pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature; pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju; kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene; pomoč pri hranjenju in pitju; pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj; pomoč pri namestitvi, …

Komunikacijski dodatek

Gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence pomoč pri komunikaciji in spremstvu, se lahko odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. Upravičenec lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko …