Showing 3 Result(s)

IZVIRNO IN PODJETNO ZA BOLJŠI JUTRI

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operacija se osredotoča na krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc ter spodbujanje socialnega podjetništva na Notranjskem. Do vodilnega partnerja je prišla pobuda in prošnja iz strani mladih, med njimi tudi invalida, za oblikovanje podpornega okolja …

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

SKUPAJ ZMOREMO VEČ – Vodilni partner Zavod Ars viva »Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operacija je namenjena ranljivim skupinam, predvsem invalidom oz. gibalno oviranim prebivalcem različnih starosti, da se vključijo v družbeno življenje preko prilagojenih športnih aktivnosti, ki jih bo moč …

E-USPOSABLJANJE ZA BOLJŠI JUTRI

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   PROGRAM: ESRR PODROČJE: SOCIALNA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN / IZOBRAŽEVANJE OPIS PROJEKTA: Operacija se osredotoča na dve glavni ranljivi skupini in sicer invalidne osebe in brezposelne osebe, za katere smo opazili pomanjkanje vključenosti v družbo, enakopravno obravnavo in …